English language


DIVADELNÍ SPOLEK DINO

odrážka Vážení přátelé dobré hudby a dobré pohody! Umělecká a vzdělávací agentura BEST BOHEMIA AGENCY si dovoluje Vám nabídnouti následující pořady veselo-naučné v podání kočovného muzikantského divadélka DINO. Název tento jest složeninou ze slov DIvadlo Nás Obveseluje, přičemž slovo poslední mohlo by též býti Obšťastňuje či Obohacuje. Nemáme však na mysli mrzké groše a jiné statky světské, leč obohacování Vašich duší a srdcí !