English language


KO-KO-KO alias KOMORNÍ KONTRABASOVÉ KONCERTY

odrážka Kontrabas se Vám představí nikoli jako „basa, co tvrdí muziku“, ale jakožto vysoce ušlechtilý sólový nástroj v efektních skladbách.


odrážka Interpretem je držitel mnohých cen z celostátních i mezinárodních soutěží, absolvent mnohých kursů a stáží, student kontrabasu a skladby Tomáš Karpíšek (20let).


odrážka Možno objednat různé varianty: a) sólo kontrabas b) duo spolu s klavírem (možno též s el. pianem)


odrážka Ideální pro komorní koncerty, vernisáže, literárně-hudební posezení etc.