English laguage

Vážení přátelé hudby, divadla a dobré pohody !!!


Umělecká agentura BEST BOHEMIA AGENCY si dovoluje Vám nabídnout následující hudební produkce ku potěše Vašeho těla i ducha:

HUDEBNÍ DIVADÉLKO DINO

Název tento jest složeninou ze slov DIvadlo Nás Obveseluje, přičemž slovo poslední mohlo by též býti „obšťastňuje“ či „obohacuje“. Nemáme však na mysli mrzké groše či jiné statky světské, leč obohacování Vašich duší a srdcí !Náš facebook:Fotogalerie:


DINO DINO DINO DINO DINO DINO DINO DINO DIVADELNÍ SPOLEK DINO Po představení o Radoušově žití. DIVADELNÍ SPOLEK DINO DIVADELNÍ SPOLEK DINO DINO-Indie DINO-Čert Tábor DINO-Slivenec-ořez DINO-Helouš DINO-Kompásek